Gdzie i kiedy?

                                                                                                                                                                                                                                                          Wszystkie zajęcia projektu odbywają się w Poznaniu i obejmują sześć weekendowych zjazdów, rozłożonych równomiernie w ciągu roku szkolnego. Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy zakwaterowanie i pełne wyżywienie w hotelu w centrum Poznania, w odległości 15 minut od Starego Rynku. Natomiast indywidualne sesje informacji zwrotnej przeprowadzone będą na podstawie obserwacji zajęć bezpośrednio w Państwa szkołach.

Daty zjazdów w roku szkolnym 2013/2014:
 
 •     18-20 października 2013
 •     16-17 listopada 2013
 •     25-26 stycznia 2014
 •     8-9 marca 2014
 •     11-13 kwietnia 2014
 •     24-25 maja 2014
 •     13-15 czerwca 2014             

 

Założenia programowe

Autorski program kursu został ułożony w taki sposób, aby udoskonalić nie tylko metody i formy prowadzenia zajęć języka angielskiego, ale również dać Państwu okazję do „podszlifowania” języka podczas konwersacji z native speakerami i podsunąć pomysły na tworzenie własnych (a przez to najlepszych) materiałów dydaktycznych, a także pomóc Państwu jak najlepiej wykorzystywać własne mocne strony do efektywnego zarządzania grupą uczniów.

Program kursu obejmie łącznie 96 godzin szkoleń i warsztatów, a w tym:

 • 35 godzin warsztatów metodycznych
 • 29 godziny praktycznej nauki języka angielskiego na poziomie post-proficiency
 • 4 godziny indywidualnych sesji informacji zwrotnej
 • 12 godzin szkolenia informatycznego, dotyczącego twórczego wykorzystywania technologii informacyjnych w nauczaniu j. angielskiego i do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych
 • 16 godzin zajęć z autoprezentacji, których celem będzie podniesienie autorytetu nauczyciela w klasie i wzrost odpowiedzialności za postępy uczniów.
 
W trosce o to, by skorzystali Państwo maksymalnie z poszczególnych etapów programu, zajęcia prowadzone będą w niedużych, 13-osobowych grupach. Przydział do grup poprzedzony zostanie badaniem indywidualnych potrzeb szkoleniowych uczestników, a także badaniem biegłości w języku angielskim, co pozwoli precyzyjnie dopasować treści szkoleń do zainteresowań, potrzeb i poziomu kompetencji merytorycznych i językowych nauczycieli. Grupy szkoleniowe będą zróżnicowane pod względem stażu zawodowego uczestników, co wspomagać będzie wymianę doświadczeń. Poza tym wszyscy uczestnicy programu odbiorą zestawy autorskich materiałów dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach w celu uzupełnienia podręcznika a także zarejestrowane na filmie przykładowe lekcje.
projekt www | cms